Velsignelse av palmegrener 2018

Velsignelse av symbolske palmegrener på Vår Frelsers gravlund, prosesjon fra gravlunden ned til St. Olav domkirke med ministranter og troende fra St. Olav domkirkemenighet og nabomenighetene. Deretter pontifikal palmesøndagsmesse ledet av biskop Bernt I. Eidsvig .

Nedlasting

Ganger
510

Kommentarer